SMART-EDUCATION AS А PRESENT- DAY EDUCATION Донцова О., Вельчева К.

Використання додатку Kahoot для проведення інноваційних Устименко Ю.В.

Використання інноваційних методів навчання на заняттях з основ медсестринства Опошнян С.І.,Коломієць Н.Г.,

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ Строга Г.М.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ Солдатенко С.С.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ОМЕЛЬЧЕНКО Л.І.

ВИКОРИСТАННЯ ІНОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ САМОВРЯДУВАННЯМироненко Н.В., Сидорчук І.О.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПетренкоЛ.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ В НАВЧАННІ ПРИ ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Білик Н.Г.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях правознавства Циганенко Р.П.

ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТАОльховик І.М., Прокопенков О.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ Луценко Н.М., Луценко Р.Р

Деталювання складальних креслень (іноватика в організації навчального процесу). СтолярчукВ.В., Корнєєнко С.С.

Діяльні технології як вид інноваційних технологій в системі безперервного навчання. Вовк Т.М.

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Жирова С.С.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ХІМІЇ Бабіч І.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ Лігутіна В.Ф.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІМІДЖУ КОЛЕДЖУ Бєлей Т.Я.

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ Тарнавська І.О.

Інноваційні технології в навчальному процесі Шепелева І.О.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Карпенко В.В.

Інноваційні технології в навчальному процесі Притула Є.О.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ Старостенко В.В.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Козир Г.В., Снитка В.І.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ УВАГИ ТА ЗОСЕРЕДЖЕНОСТІ Житченко Г.О.

Інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті Лахматова Н.О.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Яксманецька Р.В.

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕТОДИЧНА СИСТЕМА В БІОЛОГІЇ Коленченко О. А.

ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ – ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА Коваленко Н.М.,Семенова Т.М.

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Уханова О.А.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Корівчак А.М.

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК НОВІТНЯ МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Агашкова О.Л.

МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

МОТИВИ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Федорова М.С.

Мультимедiйнi презентацiї як iнновацiйнi технологiї в навчальному просесi (на прикладi занять з iсторії ) Орел О.С.

Необхідність створення освітніх сайтів з дисциплін Яланжи Л.Д.

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Сорокопуд І.О.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН СОВМЕСТНОЙ СЕТЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ Колобродова И.В.

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» ПершинаО.І.

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ. ПРИКЛАДИ. Наконечна В.І.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ Наумова Т.О.

ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Санін В.Л.

ТЕХНОЛОГіЯ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (КЕЙС-МЕТОД) ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» Мойсеєва Л.Й.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Саркіц Н.О.

Шляхи цілісного сприйняття студентами Кічук О.М.