ВИХОВАННЯ ВИРІШУЄ ДОЛЮ ЛЮДИНИ Малука І.П.

ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ДУСІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ І ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ Шкурба Т.О.

ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ФАРМАЦЕВТІВ ТА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ « ФАРМАКОЛОГІЯ» Двірна Л.М.

ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ СолодкаЛ.О.

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА У ФОРМУВАННІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА Дадашова Т.Х.

ВПЛИВ РІЗНИХ АСПЕКТІВ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА

ВПЛИВ ЯКОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» Пономаренко О.Г.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКОЇ МОЛОДІ, КриштальТ.М, Дулгерова О.М.

ДРАМАТИЗАЦІЯ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ – ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА Тихий В.П.

ЗАЛУЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИХОВАННЯ У НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ У ВНЗ Козліцька О.М.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПосунькоН.С.

МОРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Ніжніченко О.С.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ Безугла І.М.

ПРО ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ Осадча Л.С.

СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ ДЛЯ КОЖНОГО СТУДЕНТА ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІУМУ Мішина Л.Я.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДИСЦІПЛИНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ Горобей А.М.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ Білоіваненко С.В.

ЯКІСТЬ ВИХОВАННЯ – ЗАПОРУКА ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА Воронцова В.О.